Açık Adres:

Hobyar Mahallesi Ankara Caddesi

Güncer Han No: 18 Kat: 3 Daire:20 Cağaloğlu/Fatih/İstanbul

e-posta: info@kriteryayinevi.com

Tel: 0212 527 31 89

Yayınlar İçin İletişim:

Numan ERGÜL

Yayınevi Editörü

nergul@kriteryayinevi.com

Yayın Koordinatörü

Ekrem ERGÜL

eergul@kriteryayinevi.com

Genel İletişim Mailleri:

info@kriteryayinevi.com

kriteryayinevi@gmail.com