Bulgar Edebiyatı

Divan Şiirinde Rubâî
9 Ocak 2017
Toprak ve Bitkide Verimlilik Analizleri
9 Ocak 2017

Bulgar Edebiyatı

Eser Adı: Bulgar Edebiyatı
Dili: Türkçe
Yazar: İbrahim Murat Çakmakçı
İSBN: 978-605-4613-31-1
Kitabın Türü: Eğitim
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: 2012 İstanbul
Kitap Boyutu: 16 cm x 23,5 cm
Sayfa Sayısı: 278
Etiket Fiyatı: Baskısı Tükendi

Bütün Balkan ülkelerinde edebiyatın hamle yaptığı tarih, milliyetçilik akımlarının başladığı ve bağımsızlık mücadelelerinin hızla yayıldığı 19. yüzyıla rastlar. Aslında bu durum yalnızca, tarihi olarak bir tesadüften ibaret değildir. Zira, milliyetçilik ve edebiyat bu yüzyılda birbirlerine paralel olarak gelişmiş, birbirini desteklemiş ve hatta birbirinden kuvvet almıştır. işte bu dönemde Balkan ülkelerinin edebiyatlarına, Avrupa edebiyatları; özellikle de Rus edebiyatı örnek olmuş ve önderlik etmiştir. Bizim edebiyatımızla Bulgar edebiyatı arasında pek çok benzerlik ve paralellik kurmak olasıdır. Ancak, günümüze gelinceye kadar, konu hakkında araştırma ve çalışma yapan birkaç değerli araştırmacı dışında çalışma yapan ne yazık ki bulunmamaktadır. (Önsöz’den)