ÇAY BİTKİSİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE BAZI TOPRAK VE BİTKİ ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ

Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı Yapılan Topraklarda Bazı Bitki Besin Maddelerinde Zamana Bağlı Olarak Meydana Gelen Değişmeler
9 Ocak 2017
20’NCİ YÜZYILDA TÜRKİYE VE BALKANLAR (Savaş, Barış, Göç ve Dramın Tarihi)
9 Ocak 2017

ÇAY BİTKİSİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE BAZI TOPRAK VE BİTKİ ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ

Eser Adı: ÇAY BİTKİSİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE BAZI TOPRAK VE BİTKİ ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ
Dili: Türkçe
Yazar: Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu, Dr. Hülya Mahmutoğlu, Safiye Pınar Özer, Gökhan Tanyel, Zuhal Kalcıoğlu, Dr. Turgay Turna, Ekrem Yüce
İSBN: 978-605-4613-35-9
Kitabın Türü: Ziraat
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: 2012 İstanbul
Kitap Boyutu: 16 cm x 23,5 cm
Sayfa Sayısı:100
Etiket Fiyatı: Baskısı Tükendi

 

 

Teknolojideki ilerlemelere paralel olarak tarımın da içerisinde yer aldığı sürdürülebilir çevre kavramları oldukça önem kazanmıştır. Bu kavramlardan tarımı doğrudan etkileyen en önemli unsurlar toprak ve bitki analizleridir. Son yıllarda öneminin fark edilmesi nedeniyle ülkemizde toprak analiz laboratuvarlarının sayısı oldukça artmıştır. Üniversitelerimizdeki ve araştırma enstitülerindeki laboratuvarlar da dikkate alındığında sayıları daha da artmaktadır. Bu laboratuvarlarda toprak analizlerinin yanı sıra sıklıkla bitki analizleri ve sulama suyu analizleri de yapılmaktadır.
Ülkemizde farklı tarımsal üretim teknikleri, değişen toprak özellikleri ve iklim farklılıklarına rağmen bitki, toprak ve su örneklemeleri doğru yapılmadan, doğru analiz metodu seçilmeden ve analiz sonuçları doğru yorumlanmadan kaynakların etkin kullanımı sağlanamayacaktır. Bu amaca hizmet eden yerli ve yabancı dillerde birçok kaynak bulunmaktadır. Ancak bu kaynaklara ulaşma ve bu kaynaklardan etkin bir şekilde yararlanma mümkün olmamaktadır. Hatta bazen analiz amacına uygun yöntemler seçilememektedir.
Çeşitli kaynaklardan ve kişisel deneyimlerimizden yararlanarak oluşturulan bu kitap, toprak ve bitkinin verimlilik amaçlı analizlerini bir arada içermektedir. Bu kitapta toprak ve bitki analizleri; örnekleme aşamasından başlayarak, analizlerin yapılışı, sonuçların hesabı ve yorumlanması aşamaları sade bir dille ve örnekleriyle sunulmaya çalışılmıştır.