Divan Şiirinde Rubâî

Reklam ve İkna
9 Ocak 2017
Bulgar Edebiyatı
9 Ocak 2017

Divan Şiirinde Rubâî

Eser Adı: Divan Şiirinde Rubâî

Dili: Türkçe

Yazar: Mehmet Sait Çalka

İSBN: 978-605-5863-86-1

Kitabın Türü: Edebiyat

Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol

2. Baskı:  2017  İstanbul

Kitap Boyutu: 16×23,5

Sayfa Sayısı: 393

Etiket Fiyatı: 35:00

 

Arka Kapak Yazısı:

 

Barındırdığı tasavvufî ve felsefî düşüncelerle dikkate değer bir nazım şekli olan Rubâî, divan şiiri sahasında  incelenmeyi hak eden geniş bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz bu çalışmamızda rubâînin divan şiirindeki seyrini, anlam dünyasını, bu nazım şekliyle yazılan türleri ve sahip olduğu daha pek çok özelliğini ortaya koyarken, diğer nazım şekilleriyle olan münasebeti, Türk şiirindeki tarihi seyri, yüzyıllara göre rubâîlerin ve şairlerinin dağılımını ele aldık.