Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı Yapılan Topraklarda Bazı Bitki Besin Maddelerinde Zamana Bağlı Olarak Meydana Gelen Değişmeler

Toprak ve Bitkide Verimlilik Analizleri
9 Ocak 2017
ÇAY BİTKİSİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE BAZI TOPRAK VE BİTKİ ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ
9 Ocak 2017

Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı Yapılan Topraklarda Bazı Bitki Besin Maddelerinde Zamana Bağlı Olarak Meydana Gelen Değişmeler

Eser Adı: Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı Yapılan Topraklarda Bazı Bitki Besin Maddelerinde Zamana Bağlı Olarak Meydana Gelen Değişmeler
Dili: Türkçe
Yazarlar: Nuray Mücella Müftüoğlu, Safiye Pınar Özer, Gökhan Tanyel
İSBN: 978-605-4613-36-6
Kitabın Türü: Ziraat
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: 2012 İstanbul
Kitap Boyutu: 16 cm x 23,5 cm
Sayfa Sayısı:157
Etiket Fiyatı: Baskısı Tükendi

 

 

Çay tarım topraklarının özel olması ve Türkiye genelinde farklılıklara sahip olması nedeni ile çay tarımının yapılabildiğine dikkat edilmelidir. Çay bitkisi bölge için çok önemli bir ürün olması nedeni ile çay bitkisinin istekleri göz önünde tutularak bölgede işlem yapılması kaçınılmazdır. Bu işlemlerin en önemlilerinden biri gübrelemedir. Ancak yapılan gübrelemelerin sonuçları toprak ve bitki analizleri ile takip edilmeli, toprak özelliklerinin çay yetiştiriciliği için uygun olan sınırların dışına taşmasına izin verilmemelidir. Bunun için çay tarımı yapılan topraklardan ve bitkiden belli aralıklarda örnekleme yapılmalıdır. Bu amaca hizmet etmek için çay bitkisinin yetiştirildiği topraklarda zaman içerisinde bitki besin maddelerinin durumunda ne gibi değişiklikler olduğunun tespit edilmesi amacı ile 1989 ile 2008 tarihleri arasında alınmış olan toprak örneklerinin analizleri sonucu elde edilen değerlerin yorumlanmasına çalışılmıştır. (Giriş’ten)