DÜNYA SİYASİ TARİHİ

OMURGALI HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ DERS NOTLARI VE LABORATUAR KILAVUZU
9 Ocak 2017
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (BİLGİSAYA GİRİŞ)
9 Ocak 2017

DÜNYA SİYASİ TARİHİ

Eser Adı: DÜNYA SİYASİ TARİHİ

Dili: Türkçe

Yazar: Mehmet Bülent ULUDAĞ

İSBN: 978-605-5863-73-9

Kitabın Türü: İktisadi İdari Bilimler- Uluslararası İlişkiler

Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol

Basım Tarihi ve Yeri:  Eylül 2011 İstanbul

Kitap Boyutu: 23,5 cm x 16 cm

Sayfa Sayısı: 400

Etiket Fiyatı: Baskısı Tükendi

 

 

 

Geçmişte yaşamış insanların ve toplumların her türlü kültürel, dinsel, sanatsal, düşünsel, teknik, ekonomik, siyasal, askeri deneyimlerini ve bu alanlarda birbirleriyle olan ilişki ve etkileşimlerini, kişilerin, toplumların ya da öteki aktörlerin gerçekleştirdiği olayları isim, zaman ve mekân belirterek nasıl yaşandığını neden-sonuç ilişkisi zinciri içinde ve zaman dizimi olarak tutarlı bir biçimde inceleyen, tüm bu süreç boyunca belgelere dayalı bilgiler veren, açıklamalar ve yorumlar yapan bilimsel disipline “Tarih” denir. Tarihte deney veya tekrar yapılamaz, temel özne insandır. Her insan ve olay biriciktir, bir daha yaşanmayacaktır. Söz gelimi aynı bölgede pek çok meydan savaşı yaşanmış olabilir. Ama bunları yapanlar ve sonuçlar birbirinden farklıdır.

Coğrafya, Arkeoloji, Paleografya, Jeoloji, Epigrafya, Etnografya, Antropoloji, Diplomasi, Edebiyat, Sosyoloji, Filoloji, İlahiyat, Numizmatik, Filateli, Heraldik, Kronoloji gibi başka disiplinler tarih yazımı için büyük katkılar sağlarlar. Siyasal, Ekonomik, Sosyolojik, Felsefe, Hukuk, Dinler, Uygarlıklar, Sanatsal, Sportif, Diplomasi, Küresel, Kıtasal, Ülkesel, Ulusal, Bölgesel, Kentsel temalı tarih çalışmaları yapılabilir