Edebiyat ve Ötesi

Edebiyat Bağlamında Alman Dilinin Gelişim Tarihi
27 Aralık 2016
Gazel Şerhleri
27 Aralık 2016

Edebiyat ve Ötesi

Girişten
Bu çalışmada edebiyata ağırlıklı olarak kültür penceresinden bakılmıştır. Kuşkusuz, edebiyat sadece dil dizgelerinin meydana getirdiği bir örüntüden çok daha fazlasıdır. En önemlisi de edebiyat bir kültür ürünüdür. Dolayısıyla edebiyat ürünleri aynı zamanda kültürü üreten toplumların da bir yansımasıdır ve toplumun kültü- rüyle dinamik bağlara sahiptir. Ancak, edebiyatın toplumla bağları sosyo-ekonomik koşullar ve kültür ile sınırlı değildir. Öncesinde olmadığı kadar 21. yüzyıla baktığımızda edebiyat dijital çağ ve görüntü dünyasıyla da yakından ilişkilidir. Burada kastedilen yalnızca örneğin bir film olgusunu dil dizgesi olarak gören göstergebilimsel yaklaşımlar değil (Monaco 2001), edebiyatın sinemaya veya televizyona uyarlanmasıyla kurulan medyalar arası bağlardır. Bu bağlardan kültür dünyası ve toplum yaşayışı da etkilenmektedir. Elinizdeki kitap bu bağları incelemeye çalışmakta, edebiyatta ve edebiyat ile meydana gelen kültür değişimlerini, dijital okuryazarlıkla ilişkilerini sorgulamakta, edebiyatın sinemaya uyarlanmasında kültür değişimlerini incelemekte, edebiyatın toplum mühendisliğindeki yerine değinmektedir.
Eser Adı: Edebiyat ve Ötesi
Dili: Türkçe
Yazar: AYALP TALUN İNCE
İSBN: 978-605-4613-84-7
Kitabın Türü: Edebiyat
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: 2015 Ankara
Kitap Boyutu: 13,5x 21
Sayfa Sayısı: 170
Etiket Fiyatı: 17.50