Edebiyatımızda Popüler Roman ve AKA GÜNDÜZ

EIN ROMAN DER MODERNE KÜNSTLERPROBLEMATİK BEI RAINER MARIA RILKES ROMAN
9 Ocak 2017
EDEBİYAT TARİHİMİZ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
9 Ocak 2017

Edebiyatımızda Popüler Roman ve AKA GÜNDÜZ

Eser Adı: Edebiyatımızda Popüler Roman ve AKA GÜNDÜZ

Dili: Türkçe

Yazar: Özcan AYGÜN

İSBN: 978-605-4613-27-4

Kitabın Türü: Edebiyat

Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol

Basım Tarihi ve Yeri:  Nisan 2012 İstanbul

Kitap Boyutu: 16 cm x 23,5 cm

Sayfa Sayısı: 548

Etiket Fiyatı: Baskısı Tükendi

 

 

Türk Edebiyatının popüler romancılarından Aka Gündüz, edebi endişe gütmeyen yazarlarımızdandır. Edebiyat sahasına atıldığı ilk yıllarda romantizmin etkisindedir. Daha sonraları realizmin bazen natüralizmin etki alanına girer. Ancak onun realizm mensubu olduğunu görürüz. Edebiyatta faydacı ve ahlakçı yönleriyle öne çıkan yazar, hemen her türde eserler vermiştir. Roman, hikâye, şiir, fıkra, mizah, oyun, inceleme ilk akla gelen türlerdir. Yazarın önemli bir yönü ise gazeteciliğidir. O, sayıları elliyi bulan süreli yayınlarda yarım yüzyıldan fazla kalem oynatmış; fıkralar makaleler, musahabeler, tefrika hikâye ve romanlar yazmıştır. Yakın arkadaşları Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte onu Genç Kalemlerin içerisinde görürüz. Sabah Gazetesi’nde tercüme romanları yayınlanırken tanıştığı Hüseyin Cahit, yazarın tabiriyle kendisine hürriyeti öğretir.