Elektroanalitik Kimya (Uygulamalı Örnekleriyle)

Complete Semigroups Of Binary Relations
27 Aralık 2016
Genel Genetik
27 Aralık 2016

Elektroanalitik Kimya (Uygulamalı Örnekleriyle)

Bu kitabın amaçlarından birisi, elektroanalitik kimyanın temellerini ve modern tekniklerini (voltametri, potansyiometri, kulometri ve kondüktometri) öğretmek ve bu sayede, istenilen analizleri doğru, güvenilir hassas ve kolay bir şekilde gerçekleştirmektir. İyi analiz sonuçlarının alınabilmesi ve bunlarn doğru değerlendirilmesi ancak elektroanalitik kimyanın ve bunların temel eşitliklerinin iyi bilinmesi, anlaşılması ve uygulanmasıyla mümkündür. Elektroanalitik kimya enstrümental analiz, analitik kimya kitaplarında bir bölüm olarak yer almıştır. Oysaki, sadece elektroanalitik kimya ve uygulama örneklerinin kapsamlı olarak anlatıldığı Türkçe kitaplar az sayıdadır. Bu nedenle, çok sayıda Türkçe ve yabancı kaynaktan (kitap, literatür vb.) yararlanarak hazırlanan bu eserin diğer bir amacı ise, lisans öğrencilerine ve özellikle lisans üstü öğrenim gören öğrencilere faydalı olmaktır. Özellikle lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, bu ve benzeri eserlerle anlatılan tekniklerin teorisini ve uyguluma örneklerini iyi öğrenerek, yapacağı araştırmalarında ve mesleklerindeki deneysel uygulamalarında (analizlerinde) faydalanacaktır.
Eser Adı: ELEKTROANALİTİK KİMYA” Uygulamalı Örnekleriyle”
Dili: Türkçe
Yazar: Prof. Dr. Selehattin YILMAZ
İSBN: 978-605-4613-01-4
Kitabın Türü: Kimya
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: Mart 2012 İstanbul
Kitap Boyutu: 16 cm x 19 cm
Sayfa Sayısı: 204
Etiket Fiyatı: 20,00