Eleştirel Düşünme

Grammar Test Book
10 Ocak 2017
ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER DEUTSCHEN SPRACHEIM RAHMEN DER LITERATUR
10 Ocak 2017

Eleştirel Düşünme

Eser Adı: Eleştirel Düşünme

Orijinal Adı: Eleştirel Düşünme

Orijinal Dili: Türkçe

Dili: Türkçe

Yazar: Orhan ÖZDEMİR

Kitabın Türü: Eleştiri, Düşünme, Ders Kitabı

Kağıt Bilgisi: 2. Hamur

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Basım Tarihi ve Yeri: 2008 İstanbul

Sayfa Sayısı: 210X135

Kitap Boyutu: 134

ISBN: 978-605-0063-05-9

Barkot: 9-786050-063059

Etiket  Fiyatı: Baskısı tükendi

 

       Bireylerin sorunları ele alış biçimini, her birinin yaşam deneyimi ve aldığı eğitimle ilişkilendirmek zor değildir. Çünkü deneyim ve eğitim, sorunların çözümün-de insana göz ardı edilemez olanaklar  sağlamaktadır. Ne var ki gittikçe karmaşıklaşan toplumsal yaşam içinde, eleştirel düşünebilmek ve sorunlara çözüm üretebilmek için deneyimler tek başına yeterli olamamaktadır. Dene-yimlerle birlikte okullarda ve okul dışı ortamlardaki öğrenme süreçleri de önemlidir. Okullarda uygulanan öğretim yöntemleri, eleştirel düşünmeyi doğrudan etki-leyebilmektedir.

 

Okullarda, eleştirel yaklaşımlar yerine ezberlemeyi dayatan bir eğitim yöntemi, öğrencilerin eleştirel düşün-me becerilerini geliştirmekten çok, itaatkâr olmasına neden olmaktadır. Oysa ezberlemenin yerini sistemli, mantıklı, çok açılı, karşıtıyla birlikte ve bilimsel bilgilere dayalı bir düşünüş biçimi almalıdır. Eleştirel düşünme diye adlandırabileceğimiz böyle bir düşünme yöntemi-nin, okullarda öğretilmesinin önünde ‘görünürde’ bir en-gel bulunmamaktadır. Ayrıca, eleştirel düşünme üniver-sitelerde bilimsel düşünebilmenin ön koşuludur. Buna karşın eğitim kurumlarında ezberci, öğretmen merkezli öğretim yönteminin tümüyle ortadan kalktığı söylene-memektedir.