GENÇLİK EDEBİYATI ve İLKGENÇLİK ROMANI

İSTATİSTİK II
9 Ocak 2017
EIN ROMAN DER MODERNE KÜNSTLERPROBLEMATİK BEI RAINER MARIA RILKES ROMAN
9 Ocak 2017

GENÇLİK EDEBİYATI ve İLKGENÇLİK ROMANI

Eser Adı: GENÇLİK EDEBİYATI ve İLKGENÇLİK ROMANI

Dili: Türkçe

Yazar: Hikmet ASUTAY

İSBN: 978-605-4613-06-9

Kitabın Türü: Edebiyat

Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol

Basım Tarihi ve Yeri:  Nisan 2012 İstanbul

Kitap Boyutu: 13,5 cm x 21 cm

Sayfa Sayısı: 268

Etiket Fiyatı: Baskısı Tükendi

 

Günümüze dek özerk, kendi başına bir Türk gençlik yazınından söz edilemez. Tersine gençlik yazını, bir bütün olarak genel yazın içersinde algılanmıştır (Özyer, 1994, s. 52). Ancak ergenlik sorunsalları, özellikle de yirmi-otuz yaşları arasını kapsayan geç ergenlik dönemi ve sorunsalları, öteden beri yazında konu edilmiştir. Ancak Türk yazınında, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi başlı başına bir gençlik yazını, terim olarak yoktur. Türk yazını araştırmalarında, Almanya’da doksanlı yıllarda yapılan araştırmalar sonucu ortaya konan ergenlik romanı kavramı da yoktur. O yüzden bu çalışmanın ergenlik romanı konusunda başka çalışmalara da öncü olması, dileğimdir. Çalışmanın içerdiği bir nokta da, ergenlik romanları bağlamında gençlik kültürleri arasında bir karşılaştırma denemesi olmasıdır. Ergenlik romanları gençlik kültürlerinin yanı sıra, çağ ve toplum-kültür yergisini de dile getirmeleri açısından önemlidir.