Halkla İlişkiler ve Etkinlik Yönetimi

Fevzi Tuna Yönetmenin Yolculuğu
25 Aralık 2016
İşletme ve Çevre
25 Aralık 2016

Halkla İlişkiler ve Etkinlik Yönetimi

ÖNSÖZ'den
Yaşamın her alanı farklı nedenlerle sahne alan kutlamalar, ritüeller, gösteriler gibi etkinliklerle doludur. Doğumgünü kutla-maları, asker uğurlamaları, yaşam içindeki etkinlik örnekleridir. Bununla birlikte şirket evlilikleri, 100. Yıl kutlamaları da iş hayatı etkinlik çeşitleri olarak Halkla İlişkiler çalışmaları arasında yerlerini almıştır. Tüm bu etkinliklerin ortak amacı; daha öncesinden araştırılmış ve analiz edilmiş planlanan davranışlarda bulunarak, karşı tarafta da arzulanan davranışa neden olmaktır. Bu çalışmada; Halkla İlişkiler disiplininin tarihsel süreçteki gelişimi, hizmetleri ve modelleri Etkinlik örnekleriyle gözler önüne serilmiştir. Etkinlik Yönetiminin bir araç olarak Halkla İlişkiler çalışmalarındaki varlığı üzerinde durularak, son bölümde daha sonraki çalışmalara da kaynak oluşturacak bir başlangıç niyetiyle; Halkla İlişkilerin ve Etkinliklerin gelecekteki durumu değerlendirilmektedir.
Eser Adı: HALKLA İLİŞKİLER VE ETKİNLİK YÖNETİMİ
Dili: Türkçe
Yazar: Ruken ÖZGÜL KILANÇ
İSBN: 978-605-4613-82-3
Kitabın Türü: İletişim, Halkla İlişkiler
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: 2014 İstanbul
Kitap Boyutu: 13,5x21
Sayfa Sayısı: 131
Etiket Fiyatı: 15,00