İspanyol Milliyetçiliği

İşletme Becerileri Grup Çalışması
24 Aralık 2016
Complete Semigroups of Binary
24 Aralık 2016

İspanyol Milliyetçiliği

 

Eser Adı: İSPANYOL MİLLİYETÇİLİĞİ

Alt Başlık: Kökenleri, ideolojisi ve ulusal simgeler

(1808 – 1870)

Orijinal Dili: İspanyolca

Dili: Türkçe

Yazar: María Jesús HORTA

Çevirmen: Rivka Bihar

İSBN: 978-605-9336-04-8

Kitabın Türü: Sosyoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatı

Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol

Basım Tarihi ve Yeri:  2016

Kitap Boyutu: 13,5x 21

Sayfa Sayısı: 236

Etiket Fiyatı: 25.00

 

 

Arka Kapak

 

Bu kitabın amacı, XIX. yüzyıl İspanyasındaki ilk milliyetçilik hareketleri ile aynı dönemdeki sosyo-kültürel olaylar arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 1808 yılı İspanya’daki ilk milliyetçilik hareketlerinin başladığı yıl olmuş ve 1868 ile 1870 arasındaki dönemde, o zamana kadar hâkim olan milliyetçilik hareketlerinde önemli değişikliklere neden olacak son derece önemli birtakım olaylar baş göstermiştir. İspanyol milliyetçiliği, İberik Yarımadası’nda filizlenen ilk milliyetçilik akımı olmuş ve yalnızca ülkenin siyasi yaşamında değil, aynı zamanda bütün İspanyol halkının hayatının farklı yönleri üzerinde son derece önemli bir etki yaratmıştır. Bu kitabın hedefi, söz konusu ideolojinin, zayıf bir hareket olarak ortaya çıkmasından itibaren iktidara kesin olarak yerleşmesine kadar hangi noktaya ulaşabildiğini göstermektir.