Kamu İhale Mevzuatına Ait Emsal Kararlar

Bilgisayara Giriş
27 Aralık 2016
Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Beden Eğitimi Öğretimi
27 Aralık 2016

Kamu İhale Mevzuatına Ait Emsal Kararlar

KAMU İHALE KURULU UYUŞMAZLIK KARARLARI
• DANIŞTAY KARARLARI
• SAYIŞTAY KARARLARI
• YARGITAY KARARLARI
• YÜKSEK FEN KURULU KARARLARI
Kamu alımları alanında sağlanacak etkinlik ve verimlilikle ülkelerin gelişme hızları arasında paralellikler vardır. Etkin bir kamu alım sistemi, kurumsal kapasite, piyasaların yapısı ve gelişmişliğinin yanı sıra iyi bir mevzuata sahip olmaya bağlıdır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ; ihalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tâbi olmaları, tahmini bedel baz alınarak indirim yapılmak suretiyle ihaleye çıkılması yerine, işlerin istekliler tarafından piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit ve teklif edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale edilmesi amaçlanmıştır.
Bu kitapla Kamu İhale Mevzuatına taraf olanlara hukuki kararlarla yardımcı olmaya çalışılmaktadır. Kitapta 150 adet Kamu İhale Kurulu uyuşmazlık kararı, 59 adet Danıştay Kararı, 61 adet Sayıştay kararı, 53 adet Yargıtay kararı ve 33 adet Yüksek Fen Kurulu kararı olmak üzere, 356 adet emsal karara tam metin olarak yer verilmiştir.
Eser Adı: Kamu İhale Mevzuatına Ait Emsal Kararlar
Dili: Türkçe
Yazar: Behçet Elbistanlıoğlu
İSBN: 978-605-5863-47-2
Kitabın Türü: Hukuk
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: 2013 İstanbul
Kitap Boyutu: 16 cm x 23,5 cm
Sayfa Sayısı:1200
Etiket Fiyatı: 230,00