KAPASİTE YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KADIN YOKSULLUĞU VE KADININ ÖZGÜRLÜĞÜ MESELESİ

SUNZI BINGFA’NIN İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ
28 Mayıs 2017
L’homme et son tragique: l’humanisme dans la Peste d’Albert Camus
25 Nisan 2017

KAPASİTE YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KADIN YOKSULLUĞU VE KADININ ÖZGÜRLÜĞÜ MESELESİ

Eser Adı: KAPASİTE YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KADIN YOKSULLUĞU VE KADININ ÖZGÜRLÜĞÜ MESELESİ

Alt Baslık:

Dili: Türkçe

Yazarlar: Senem KURT TOPUZ, Hülya ERKANLI

İSBN: 978-605-9336-47-5

Kitabın Türü: İktisadi İdari Bilimler, Sosyoloji,

Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol

Basım Tarihi ve Yeri:  2017  İstanbul

Kitap Boyutu: 16 x 23,5

Sayfa Sayısı: 145

Etiket Fiyatı: 17.50

Türkiye’de toplumsal cinsiyet çalışmalarına kadın yoksulluğu meselesi üzerinden katkı sağlama amacıyla hazırlanmış olan bu kitap, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde yürütülen saha çalışmasından elde edilen verilere dayanmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de kadın yoksulluğu ve kadının özgürlüğü meselesini bizzat kadınların yaşadıkları üzerinden ve onların kendi ifadeleriyle anlamak ve anlatmak çabasına dayanmaktadır. Türkiye’de kadın yoksulluğu ve kadının özgürlüğü meselesiyle ilgili sayısal göstergelerin söylediklerini daha fazla anlamlandırabilmek ve bu sınırlı sayısal göstergelerin daha da ötesine geçmek noktasında, hem bakış açısı hem de yöntem itibariyle farklı bir çalışma olma iddiasında olan bu kitap, aynı zamanda bu konuyla ilgili daha derinlikli bakış açılarının gelişmesine katkı sağlamak temennisini de içermektedir.