KIRGIZ ÇOCUK EDEBİYATI

OSMANLILAR – I
9 Ocak 2017
LİDERLİK YETKİNLİKLERİ: 4 TEMEL GÜÇ
9 Ocak 2017

KIRGIZ ÇOCUK EDEBİYATI

Eser Adı: KIRGIZ ÇOCUK EDEBİYATI

Alt Baslık:

Dili: Türkçe

Yazar: Gül Banu DUMAN

İSBN: 978-605-9336-22-2

Kitabın Türü: Dilbilim, Edebiyat

Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol

Basım Tarihi ve Yeri:  2016  İstanbul

Kitap Boyutu: 16 x  23,5

Sayfa Sayısı: 179

Etiket Fiyatı: 17.50

 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan devletlerden birisi de Kırgızistan’dır. Bağımsızlığına kavuştuğu tarihten itibaren Türkiye ile Kırgızistan arasında sosyal, kültürel, ekonomik birçok alanda yakın ilişkiler kurulmuş; içe kapanık Sovyet yönetimi zamanında kopan bağlar, onarılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler Kırgız dili ve edebiyatı üzerine Türkiye’de çok sayıda çalışma yapılmasına olanak sağlamıştır.  Kırgız edebiyatının zengin kaynakları araştırmacıların ilgisini çekmektedir; fakat Kırgız çocuk edebiyatı üzerine Türkiye’de yeterince çalışmanın olmadığı görülmüştür. Bu çalışma, çocuk edebiyatı alanındaki boşluğu bir nebze de olsa kapatır, yeni araştırmalara kaynaklık eder düşüncesi ile kaleme alınmıştır. Çalışmada başlangıçtan günümüze Kırgız çocuk edebiyatının gelişimi hakkında bilgi verilmiş ve dönemin önemli eserleri tanıtılmıştır.