Klasik Dönem Osmanlı Nesri

Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri
10 Ocak 2017
Para ve Para Teorisi
10 Ocak 2017

Klasik Dönem Osmanlı Nesri

Eser Adı: Klasik Dönem Osmanlı Nesri
Orijinal Adı:
Orijinal Dili: Türkçe
Dili: Türkçe
Yazar: Prof. Dr. Cihan OKUYUCU, Prof. Dr. Ahmet KARTAL, Doç. Dr. Fatih KÖKSAL
Kitabın Türü: Edebiyat, Kaynak Eserler Dizisi
Kağıt Bilgisi: 3. Hamur
Cilt Bilgisi: Amerikan cilt
Basım Tarihi ve Yeri: 2010 İstanbul
Sayfa Sayısı: 296
Kitap Boyutu: 16,5×24
Barkot:  9786055863319
ISBN: 978-605-5863-31-9
Etiket  Fiyatı: 16.50 TL

Kısâs-ı Enbiyâ
Dede Korkud
Edviye-i Müfrede
El-Ferec Ba’de’ş-Şidde
Ta’bîr-nâme
Gülistan Tercümesi
Tuhfe-i Murâdî
Zübdetü’l Beyân
Tazarru’-nâme
Tezkiretü’l-Evliyâ
Heşt-Bihişt
Latî Tezkiresi
Dîbâce-i Dîvân-ı Lâmi’î
Der-Medh-i Pîrî
Menşeü’l-İnşâ
Tevâh-i Antâkiye
Şikâyet-nâme
Meâlimü’l-Yakîn
Cevâhiru’l-Ebrâr
Şerh-i Dîvân-ı Hâfız
Kitâb-ı Bahriyye
Riyâzü’ş-Şu’arâ
Tuhfetü’l-Harameyn
Nihâlistân
Kasîde-i Hamriyye Şerhi
Nuhbetü’l-Âsâr
lim Tezkiresi
Âdâb-ı Zurefâ
Kitâbu İlmi’l-Mûsikî