KÜLTÜREL TURİZM

L’homme et son tragique: l’humanisme dans la Peste d’Albert Camus
25 Nisan 2017
KENTSEL MEKÂNLARIN KULLANIMI VE SEYYAR SATICILIK DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
17 Nisan 2017

KÜLTÜREL TURİZM

Eser Adı: KÜLTÜREL TURİZM

Alt Baslık:

Dili: Türkçe

Yazar: Alper BOZKURT

İSBN: 978-605-9336-11-6

Kitabın Türü: İktisadi İdari Bilimler

Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol

Basım Tarihi ve Yeri:  2016  İstanbul

Kitap Boyutu: 13,5 x 21

Sayfa Sayısı: 112

Etiket Fiyatı: 15.00

Kültürel Turizm konusunun genel olarak incelendiği bu kitabımızda birbiri ile yakın ve bağlantılı olan Alternatif Turizm, Dark Turizmi, Hüzün Turizmi gibi konuların yanında Kültürel Turizmin farklı tanımları, bileşenleri, pazarlanması, Sürdürülebilir Kültürel Turizm ve bunun ne anlama geldiği, Kültür ve Turizm arasındaki bağlantı, çatışma ve uzlaşma dahil farklı ilişki türleri, işbirliği ve bunların nasıl mümkün olabileceği gibi konular fazla detaya girmeden ve okuyucu ayrıntıyla boğmadan sunulmuştur. Kitabımız bu hali ile konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere, lisans öğrencilerine ve özellikle turizm öğrencilerine ek kaynak olarak hizmet edebileceği gibi araştırmacılara en azından temel bazı bilgileri aktarması ve daha detaylı çalışmalarına öncülük etmesi bakımından yararlı olabilecek içeriğe sahiptir.