OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE BEDEN EĞİTİMİ OYUN ÖĞRETİMİ

BANKA MUHASEBESİ
9 Ocak 2017
POZİTİF İLETİŞİM
9 Ocak 2017

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE BEDEN EĞİTİMİ OYUN ÖĞRETİMİ

Eser Adı: OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE BEDEN EĞİTİMİ OYUN ÖĞRETİMİ

Dili: Türkçe

Yazar: İsmail TOPKAYA & Şakir SERBEST

İSBN: 978-605-5863-71-5

Kitabın Türü: Eğitim

Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol

Basım Tarihi ve Yeri:  Eylül 2011 İstanbul

Kitap Boyutu: 23,5 cm x 16 cm

Sayfa Sayısı: 204

Etiket Fiyatı: 12,50

 

 

Bilindiği üzere eğitim fakülteleri bünyeleri içinde yer alan okulöncesi öğretmenliği eğitiminin temel hedefi, okulöncesi öğretmeni adaylarında okulöncesi döneme ilişkin öğretmen yeterliliği oluşturmaktır.

Yeterlilik oluşturmaya dayalı okulöncesi öğretmeni yetiştirmenin birincil ve en önemli koşulu, okulöncesi öğretmenliği eğitiminde okutulan lisans dersleri içeriklerini okulöncesi dönemle ilgili bilgi, beceri ve öğretim becerisi oluşturacak biçimde düzenlemektir.  Bu kitap, okulöncesi öğretmenliği eğitimi almakta olan okulöncesi öğretmeni adaylarına yönelik okulöncesi dönemdeki “oyun ve hareket” etkinlikleri konusunda yeterlilik kazanmalarını sağlama amacına dönük olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda kitabın genel içeriği ve kapsamı okulöncesi öğretmenliği eğitimi lisans programında yer alan “beden eğitimi ve oyun öğretimi” dersinin nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkindir.Söz konusu dersin içeriği okulöncesi öğretmeni adaylarında “oyun ve hareket eğitimi etkinlikleri” oluşturacak şekilde hazırlanır ve uygulanırsa, öğretmen adaylarının gelecekte göreve başladıklarında okulöncesi döneme ilişkin “oyun ve hareket etkinlikleri” konusunda hiçbir eksikleri kalmayacaktır.