Örgütlerde İletişim

Dram Sanatında Mekanik Ve Dinamik
10 Ocak 2017
Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi
10 Ocak 2017

Örgütlerde İletişim

Eser Adı: Örgütlerde İletişim
Dili: Türkçe
Yazarlar: Zeyyat Sabuncu, Murat Gümüş
İSBN: 978-605-4613-46-5
Kitabın Türü: İktisadi İdari Bilimler
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: 2012 İstanbul
Kitap Boyutu: 16 cm x 23,5 cm
Sayfa Sayısı: 216
Etiket Fiyatı: Baskısı Tükendi

İletişim ve bilgi çağı olarak kavramsallaştırılan bu yaşadığımız çağda, çok çeşitli iletişim araç ve teknikleri ön plana çıkarak, iletişimi hızlandırmaktadır. İnsanın bulunduğu her ortam ve duruma uygun iletişim araç ve teknikleri sayesinden insan ilişkileri sürdürülebilir kılınmaktadır. İki insan arasında, gruplarda ve örgütlerde söz konusu olan iletişim süreçlerinde, taraflar arasında köprü işlevi gören iletişimin kolaylaştırıcı olan teknolojik buluşlara rağmen, tarafların iletişim sorunlarını giderdikleri ya da anlaştıkları söylenemez. Bu yapıt, kişinin önce kendisiyle, sonra başkalarıyla kurduğu bireysel iletişimin başarı sırlarını, grupsal ve örgütsel çerçevede iletişimin etkinliği için önerilen en güncel iletişim bilgi ve beceri konularını içermektedir. Çalışma yaşamında olanlar kadar, çalışma alanı dışında bulunan ve iletişim konusunda daha etkili adımlar atmak isteyen insanlar için de ilgili konular yer almaktadır. (Arka Kapak)