Sessiz Ötekiler

Mustafa Seyit Sutüven’in Şiirleri Üzerine Bir Deneme
27 Aralık 2016
Tatarca Referans Grameri
27 Aralık 2016

Sessiz Ötekiler

Girişten
Özellikle on sekizinci yüzyılda hizmetçilerin oldukça yaygın bir biçimde orta sınıf aile yapısına dahil edilmelerine karşın, edebiyatta olsun, kurgu dışı eserlerde olsun onların gerçek seslerini duymamız neredeyse olanaksızdır. O yıllarda hizmetçilerin üst sınıfların huzurunda konuşması, hele de efendilerine karşılık verecek şekilde konuşması hiç hoş karşılanmazdı. Bu anlayışı yansıtan bir İngiliz atasözü bile mevcuttur: “Hizmetçi kızlar görülmeli, ama işitilmemelidir.”1 Görülmelidirler çünkü her an kendilerine herhangi bir iş buyurulabilir. İşitilmemelidirler çünkü efendinin “doğal” üstünlüğü karşısında gösterebilecekleri en iyi davranış, onlara sorgusuz sualsiz itaat etmektir. Her ne kadar on sekizinci yüzyıl romanlarında fazlasıyla konuşsalar da hizmetçilerin tarihsel kişilikler olarak karakterlerini, düşüncelerini, duygularını yansıtan kendilerine özgü bakış açılarını bugün ancak efendilerin yazdıkları mektup, anı ve günlüklerde onlara dair yaptıkları yorumlara bakarak çıkarsamaya çalışabiliriz.
Eser Adı: SESSİZ ÖTEKİLER
18. Yüzyıl İngiliz Romanında Hizmetçiler ve Köleler
Dili: Türkçe
Yazar: Dilek KANTAR
İSBN: 978-605-4613-89-2 Kitabın Türü: Edebiyat
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: 2015 Ankara
Kitap Boyutu: 13,5x 21
Sayfa Sayısı: 219
Etiket Fiyatı: 20.00