Siyaset Bilimi’nde, Kuram- Yöntem- Güncel Yaklaşımlar

Sektörel Pazarlama
27 Aralık 2016
Türk Dış Politikasında Güncel Paradigmalar
27 Aralık 2016

Siyaset Bilimi’nde, Kuram- Yöntem- Güncel Yaklaşımlar

Genelde siyasal parti programları, parti sözcülerinin seçimler sırasında kullandıkları söylem yalan söylemez. Fakat sıradan seçmen parti programı, seçim vaatlerine bakmaksızın oy verme eğilimini sürdürür. Aslında kamucu politikalar izlenmesini isteyen seçmen gider, seçimde özel sektörün önünü açacağını haykıran partiye oy verir. Bu parti doğal olarak özelleştirme- iş fazlası emeğin işine son verilmesi- sosyal devlete ayrılan payın kısıtlanması politikalarını gerçekleştirmeye başladığında, toplumdan feryatlar yükselir. Bazen bunun tersi yaşanır. Devletin ekonomiden alabildiğince soyutlanmasını savunan seçmen, tutar kamucu partileri iktidara getirir. Söz konusu parti/ partiler kamulaştırma- kamucu/ kamu ağırlıklı karma ekonomi-sosyal refah devletinin ihyası tipi, tam da kendilerinden beklenilen uygulamalara giriştiğinde, toplumdan benzer sesler yükselir. Ne var ki her iki durumda da hatalı olan iktidara gelen partiler değildir.
Bazen toplumda siyasetin kötülükler alanı olduğuna dair yanlış bir kanı yankılanır. Siyasal alan, sivil toplumu barındıran özel alanlar bütünlüğüyle beraber, toplumsal mücadele alanı ve tarihin sahnesini oluşturduğundan, toplumsal kesimler arası çatışma yoğunlaştığında siyasal alan, katlanılmaz sertlikte bir hesaplaşma sahasına dönüşebilir. Bu anlamda “kötülükler alanı” anlayışı haklılık kazanabilir. Oysa aynı alan, çözümün de alanıdır. Dolayısıyla yurttaşların siyasetten korkmak/ kaçınmak yerine, ona olan inançlarını tazeleyip, karşılıklı saygıya dayalı mücadele alanını tekrar kurmaları gerekmektedir. Zira siyasal alan ne denli acımasızsa, soğukkanlı siyaset adamları yerlerini ne denli demagoglara kaptırmışlarsa, siyasal sisteme iletecekleri mantıklı taleplerle düzeltme işlemini gerçekleştirecek, yine yurttaşların özbilinci ve mücadele alanında yerlerini alış şeklidir.
Eser Adı: Siyaset Bilimi’nde, Kuram- Yöntem- Güncel Yaklaşımlar
Dili: Türkçe
Editör: Doç. Dr. A. Baran DURAL
Yazarlar: Prof. Dr. Namık Kemal ÖZTÜRK, Prof. Dr. rer. pol. Rıza ARSLAN, Doç. Dr. A. Baran DURAL, Doç. Dr. Fahri TÜRK, Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZALP, Yrd. Doç. Dr. Ahu TUNÇEL, Yrd. Doç. Dr. Burak GÜMÜŞ, Yrd. Doç. Dr. İpek Özkal SAYAN, Yrd. Doç. Dr. Cemile ARIKOĞLU-ÜNDÜCÜ, Öğr. Gör. Veysel DİNLER, Emre CON
İSBN: 978-605-5863-88-3
Kitabın Türü: Siyaset Bilimi- İktisadi İdari Bilimler
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: Eylül 2011 İstanbul
Kitap Boyutu: 16 cm x 24 cm
Sayfa Sayısı: 432
Etiket Fiyatı: 25.00