Sosyal Medya ve Blog

Sosyal Medyada Kurumsal İtibar Yönetimi
25 Aralık 2016
Spor Endüstrisinde Markalaşma
25 Aralık 2016

Sosyal Medya ve Blog

ÖNSÖZ'den
Bu kitap blog konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlerle iyi bir blog oluşturmak ve blog yazarlığını sürdürmek isteyenler için yapılmış olan bir çalışmadır. Kitabımızın bu anlamda bireylere ilham verme ve teşvik etmek konusunda da yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Öte yandan kurumlar sosyal medya ve blog gibi konuları her geçen gün daha fazla dikkate alır hale gelmişlerdir. Sosyal medya ve bloglar birçok kurum için müşterilerle ilişki kurma aracı olmanın yanında ürün satmak, marka duyurmak ve geliştirmek, itibarını arttırmak ve müşteriler hakkında araştırma yapmak gibi fonksiyonları da üstlenmektedir. Hatta bir anlamda sosyal ağlarla birleştiğinde bloglar halkla ilişkiler fonksiyonuna da yeni bir boyut getirmektedir. Temel çıkış noktası anlamında herhangi bir internet sayfasından farklı olmayan bu araçlar kullanım kolaylığı bakımından statik internet sayfalarından ciddi farklılıklar göstermektedir.
9 Bölümden oluşan bu kitapta ilk olarak sosyal medya kavramları ele alınmakta blogların popüler hale gelmesine yol açan sürece değinilmektedir. Daha sonra blog kavramı, blog çeşitleri ele alınmaktadır. Etkili blog oluşturma kuralları, araçlar ve uygulama, hazırlanma ve yazımına ilişkin yaklaşımlar, ziyaretçi trafiğini arttırma, kazanç sağlama, ticari kullanım teknikleri, izleme ve yönetim, blogların geleceği konuları irdelenmekte ve bloglara ilişkin çeşitli örnekler verilmektedir
Eser Adı: SOSYAL MEDYA VE BLOG
Dili: Türkçe
Yazar: Gonca Telli Yamamoto, Özgür Karamanlı Şekeroğlu
İSBN: 978-605-4613-79-3
Kitabın Türü: İletişim, Medya, Sosyal Medya
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: 2014 İstanbul
Kitap Boyutu: 16 x 23,5
Sayfa Sayısı: 266
Etiket Fiyatı: 20,00