TÂRİH-İ EDEBİYÂT-I OSMÂNİYE

TÜRKMEN ATASÖZLERİ
9 Ocak 2017
İŞLETME FİNANSI Ders Notları
9 Ocak 2017

TÂRİH-İ EDEBİYÂT-I OSMÂNİYE

Eser Adı: TÂRİH-İ EDEBİYÂT-I OSMÂNİYE / ABDÜLHALİM MEMDUH

Dili: Türkçe

Yayına Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Özcan AYGÜN

İSBN: 978-605-4613-24-3

Kitabın Türü: Edebiyat

Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol

Basım Tarihi ve Yeri:  Nisan 2012 İstanbul

Kitap Boyutu: 13,5 cm x 21 cm

Sayfa Sayısı: 298

Etiket Fiyatı: Baskısı Tükendi

 

Edebiyat üzerindeki çalışmalar; edebî metin neşri, edebiyat tarihi,  tenkîd  gibi  değişik  alanlarda  yapılmaktadır.

Çok zengin ve köklü bir kültürümüz olmasına rağmen bizdeki edebiyat tarihi üzerine çalışmalar yenidir. Hâlbuki sekizinci yüzyıla âit Orhun Âbideleri ile yazılı olarak başlayan edebiyatımız, günümüze kadar binlerce eser vermiştir. Bunlar üzerinde edebî çalışmalar da ortaya konulmuştur. Fakat bunlar, edebiyatımızın zenginliği oranında değildir. Bununla beraber bizde de edebiyat tarihleri yazılmıştır. Lâkin, edebiyat tarihimiz üzerindeki bu çalışmalar azdır. Abdülhalim Memduh’un Osmanlıca olarak yazmış olduğu “Târih-i Edebiyyât-ı Osmâniyye” adındaki eser ise bu edebiyat tarihlerinin ilkidir ve bugüne kadar üzerinde bu eseri günümüze kazandırmaya yönelik  müstakil bir çalışma yapılmamıştır. İlk olduğu ve hakkında müstakil bir çalışma yapılmadığı için biz de bu eser üzerinde bir çalışma yapmayı düşündük. Dolayısıyla çalışmamızın konusunu  “Abdülhalim Memduh’un Târih-i Edebiyat-ı Osmâniye’si” şeklinde  sınırlandırdık.