Televizyonda Yaşlı Temsilleri ve Yaşçılık

Türk Sinemasında Auteurler
25 Aralık 2016
Yeni Medya ve İletişimsel Yaklaşımlar
25 Aralık 2016

Televizyonda Yaşlı Temsilleri ve Yaşçılık

Arka Kapak Yazısı:
Yaşlı nüfusun, diğer yaş gruplarına göre hızlı bir biçimde artması, yaşlılık konusunu yüzyılımızın en önemli gündem maddeleri arasına taşımıştır. Nüfus yapısındaki bu değişim, bir yandan insani kalkınmanın zaferi olarak kabul edilirken, öte yandan sosyo-ekonomik gelişmeler, yaşlılığın toplumdaki yeri ve statüsünü değiştirmiştir.yaşlıları ayrımcı uygulamalarla karşı karşıya bırakmıştır.
Yaşlılara karşı önyargılardan ve stereotipik algıdan kaynaklanan yaşçılık, günümüzde en yaygın olarak görülen ayrımcılık türlerinden biridir. Kitabın amacı, toplumda farkındalık düzeyinin çok düşük olduğu bir önyargı formu olan yaşçılığa ve medyadaki yansımalarına dikkat çekmektir. İçerik çözümlemesi ve alan araştırması üzerine temellenen bu çalışmada,yaşlıların televizyonda temsili ve stereotipik temsillerin yaşçı tutumların güçlendirilmesindeki rolü ele alınmaktadır.
Eser Adı: Televizyonda Yaşlı Temsilleri ve Yaşçılık
Dili: Türkçe
Yazar: Melis Oktuğ ZENGİN
İSBN: 978-605-4613-88-5
Kitabın Türü: İletişim/ Medya
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: 2015 Ankara
Kitap Boyutu: 13,5x21
Sayfa Sayısı: 184
Etiket Fiyatı: 15:00