Türk Sinemasında Auteurler

TÜRKİYE’DE E-ÖĞRENME Gelişmeler ve Uygulamalar III
25 Aralık 2016
Televizyonda Yaşlı Temsilleri ve Yaşçılık
25 Aralık 2016

Türk Sinemasında Auteurler

Arka Kapak Yazısı:
Bu çalışma yedi bölümden oluşur. İlk bölüm yapıtsal bağlamsal film eleştirisi bağlamında tür eleştirisi ve auteur eleştiriyi bir arada düşünmek üzerine yeni bir okuma yapar. İzleyen altı bölüm ise belirlenen tür ve yönetmenleri, türün dünyada ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi içinde tartışır. Çalışma için belirlenen yönetmenler, incelenen türlerde üretim yapan, popüler sinema içinde konumlandırabilecek öte yandan auteur kuramı açısından da tartışılabilecek isimlerdir.
İkinci bölüm, korku sinemasının yapısal formülleri hakkında bilgi vererek Hasan Karacadağ’ın korku sinemasındaki temsillerini açıklar. Üçüncü bölüm, melodram türünün çok sevilen ve bir o kadarda nefret edilen ikircikli yapısında Çağan Irmak’ın “biz” duygusunu hangi melodramatik kodlarla yeniden inşa ettiğine ve hangi ideolojik mesajları içerdiğine değinir. Dördüncü bölüm, ana akım sinema içinde egemen söylemi yeniden üreten müzikal film türü içinde değerlendirilebilecek Ezop (Ezel Akay) filmlerinin popüler kültür ile etkileşimini ve karşıt kültür üretimini tartışır. Beşinci bölüm, aksiyonun türsel özelliklerini irdeleyerek, Serdar Akar’ın aksiyon sinemasında kahraman ve anti kahramanlar tarafından yeniden üretilen hegemonik erkeklik kavramının boyutlarını açıklar. Altıncı bölüm, politik sinemanın Birinci Sinema, İkinci Sinema ve Üçüncü Sinema içerisindeki tartışmalarına yeni bir okuma getirerek Sermiyan Midyat’ın popüler politik sinemasının sınırlarını belirlerler. Son bölüm, ortaoyunu ile ilişkilendirdiği komedi türünün geleneksel ve çağdaş anlatılardaki yapısal özelliklerini belirterek Selçuk Aydemir sinematografisinde güldürünün kültürel analizini yapar.
Yazarlar: Cangül Akdaş Dila Naz Madenoğlu Gizem Parlayandemir Gülşah Sarı Mesut Aytekin Sami Çöteli Yıldız Derya Birincioğlu
Eser Adı: TÜRK SİNEMASINDA AUTEURLER
Alt Baslık: 2000 Sonrası Türk Sinemasında Türler ve Yönetmenler
Dili: Türkçe
Editörler: Gizem Parlayandemir & Yıldız Derya Birincioğlu
İSBN: 978-605-9336-02-4
Kitabın Türü: İletişim, Sinema
Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol
Basım Tarihi ve Yeri: 2016 İstanbul
Kitap Boyutu: 13,5x 21
Sayfa Sayısı: 301
Etiket Fiyatı: 25.00