ÇANKIRILI MECBÛR EFENDİ DÎVÂNI

ÇANKIRILI MECBÛR EFENDİ DÎVÂNI

Eser Adı: ÇANKIRILI MECBÛR EFENDİ DÎVÂNI

Alt Baslık:

Dili: Türkçe

Yazar: İbrahim AKYOL

İSBN: 978-625-7033-67-1

Kitabın Türü: Edebiyat

Cilt Bilgisi: Amerikan Bristol

Basım Tarihi ve Yeri: Mart 2020İstanbul

Kitap Boyutu: 16 x 23,5

Sayfa Sayısı: 278

Etiket Fiyatı: 170.00

Açıklama

Osmanlı Devleti’nin en uzun yüzyılı olarak nitelendirilen 19. asırda devlet, batılılaşma süreciyle siyasi, toplumsal ve kültürel değişiklikler gerçekleştirmiştir. Özellikle kültürel alanda yaşanan süreç; önce zihniyet değişikliğini gerçekleştirmiş, akabinde kültüre, sanata ve edebiyata yansıması ile ivme kazanmıştır.

Mecbûr Efendi ilmî ve kültürel kırılmaların olduğu, zihniyet dönüşümünün yaşandığı Osmanlı’nın en uzun asrında, Çankırı’da medresede müderris, mektepte muallim, tekkede derviş, camide hatip ve meclislerde şair olarak kendini gösterir. Onun dinî, ilmî ve edebî eserleri bulunmaktadır. Bu çalışmada onun edebî yönünü ortaya koyan dîvânı ele alınmıştır. Bu çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde Mecbûr Efendi’nin hayatı, eserleri ve edebî kişiliği üzerinde durulmuştur. 2. bölümde ise Dîvânı dil, üslup ve şekil özellikleri açısından incelenmiştir. 3. bölümde Dîvânın tenkitli metni (edition critique) oluşturulmuştur.

Bu eserde, merkezin taşrasında, kenarda kalmış bir değer olan Çankırılı Ahmet Mecbûr Efendi tanıtılmaya çalışılmıştır.

 

ÇANKIRILI MECBÛR EFENDİ DÎVÂNI

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“ÇANKIRILI MECBÛR EFENDİ DÎVÂNI” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir