Menâkıbnâme-i Mustafâ Safî-i Âmedî

Menâkıbnâme-i Mustafâ Safî-i Âmedî

Eser Adı: Menâkıbnâme-i Mustafâ Safî-i Âmedî

Alt Baslık: Derviş İbrâhim Hilmi Bey

Dili: Türkçe

Yazar: Serdar UĞURLU

İSBN: 978-605-9336-61-1

Kitabın Türü: Edebiyat

Cilt Bilgisi: Amerikan Biristol

Basım Tarihi ve Yeri:  2017  İstanbul

Kitap Boyutu: 16 x 24

Sayfa Sayısı: 308

Etiket Fiyatı: 185.00

Kategoriler:

Açıklama

Bolu’da Halvetîlik denildiği zamân ilk akla gelen meşhûr mutasavvıflar Mudurnulu Dâvûd El-Halvetî, Kemâl Ümmî, Mustafâ Konrapavî, Göynüklü Akşemseddîn ve Ömer Sikkîn Dede gibi bazı âbide şahsiyetlerdir. Bolu merkezden Mustafâ Safî Efendi, Nasrullâh Sırrı Efendi, Muhammed Reşid Efendi, Gerede’den Aziz Halîl Efendi, Geredeli Abdullâh Efendi ve Mudurnu’dan Halîl Rahmi Efendi ise yine son dönemin önemli Halvetî şeyhleridirler. Mustafâ Safî-i Âmedî Efendi, tarîkat-i Halvetiyyenin dört ana kolundan Cemâliyye koluna bağlıdır. Bu kolun aşağıya doğru şubelenişine bakılacak olursa Halvetiyye-i Şa’bâniyyenin Nasûhiyye şubesinden ayrılan Çerkeşiyye şubesi Mustafa Safî Efendinin de yetiştiği şubedir ancak halîfeliğini aldığı şube ise Halîliyye şubesi olmuştur. Bolu’ya Çerkeşîlik, Şeyh Mustafâ Safî Efendi tarafından Aktaş Dergâhı vâsıtasıyla getirilmiş ve 1813-1846 yılları arası 33 sene boyunca şehir hayatına hâkim kılınmıştır. Safî Efendi, Halvetiyye içerisinde ayrı bir kol kurmamıştır. Tarîkat adabında her dâim Çerkeşî usûlü ile Şeyh Şa’bân-ı Velî’ye bağlı kalınmıştır.

Menâkıbnâme-i Mustafâ Safî-i Âmedî

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Menâkıbnâme-i Mustafâ Safî-i Âmedî” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir